De Babuurster molen van Tjerkwerd in het voorjaar.