Een van de oudste kerkjes van Súdwest-Fryslân, gelegen op een terp, de Bartholomeüskerk.