Het dorpje Dedgum in de verte nabij de Workumertrekvaart.