Schapen in weiland bij zonsdondergang net buiten Tjerkwerd.