De Nijlânnermole van Workum in een winterse setting.