Een winterse foto van de Babuurstermolen nabij Tjerkwerd.