Een moment van het branden van riet door een rietbewerker bij Gaast.